Afgelopen jaar was wederom een heel vreemd jaar. COVID-19 is nog steeds een onderdeel van ons dagelijkse werken. Echter in veel branches is daar goed mee om te gaan. Zo ook de wapeningsbranche. 2021 is voor ons een zeer geslaagd jaar.
Wat 2022 gaat brengen is nog ongewis, maar we gaan er een mooi jaar van maken.
Hartelijk dank voor de samenwerking.