Privacyverklaring

Via de dienst www.dekkermachines.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Wij verwerken en beveiligen je persoonsgegevens zorgvuldig, want dat vinden wij belangrijk. Bij de verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt.

Dat betekent onder andere dat wij:

• duidelijk vermeld met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring

• wij de verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden

• je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist

• passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eis van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken

• je recht respecteren om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen

Wij zijn verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze diensten laten wij je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruik uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat je ze aan ons verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken deze gegevens voor de doelen die wij noemen in deze privacyverklaring:

• Telefoonnummer

• Factuuradres

• Emailadres

• Betalingsgegevens

• Geslacht

Afhandelen bestelling

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van je persoonsgegevens. Als dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij je persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover lees je verderop in deze privacyverklaring.

Reclame

Wij kunnen je, naast de informatie op de website, op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

• per e-mail

• via social media

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden tips geven en informeren over onze producten en diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Je e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Als je een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Publicatie

Wij publiceren je klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden

Je gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt. Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens.

Google Analytics

Wij gebruik Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je deze websites gebruikt.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden je aan om deze privacyverklaring regelmatig te lezen, zodat je van de eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Voor vragen over onse privacybeleid of vragen over inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kun je altijd contact met ons opnemen.